Datum / data:  21. 02. 2019 (10:00 - 16:00)
Ort / miejsce:  ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin / Polen / Polska
                         (Konferenzraum / sala konferencyjna)


10:00                Begrüßung der Gäste
                         Powitanie gości
                         Krzysztof Soska, Vize-Präsident der Stadt Szczecin
                         Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin


10:10                Digitales Auslandsmarketing für Brandenburg
                         - Insights & Learnings

                         Informatyczny marketing zagraniczny dla Brandenburgii
                         - Insights & Learnings

                         Martin Fennemann, TMB Tourismus-Marketing Brandenburg

10:30                Vermarktung und Entwicklung von touristischen Produkten
                         in der Wojewodschaft Westpommern

                         Promocja i tworzenie produktów turystycznych w
                         Województwie Zachodniopomorskim

                         Bożena Wołowczyk, Tourismus- und Wirtschaftsabteilung,
                         Marschallamt Westpommern / Wydział Turystyki i Gospodarki,
                         Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego


10:50                Trends und Entwicklungen im digitalen Marketing
                         Trendy i rozwój w marketingu informatycznym
                         Mathis Richter, Pot Marketing GmbH

11:15                Sprachvielfalt durch automatisierte Audioverarbeitung

                         (Sprache zu Text) und zukünftig auch automatische
                         Übersetzung in mehrere Sprachen (Sprache zu Sprache)

                         Różnorodność językowa dzięki automatycznej obróbce
                         dźwięku (z języka na tekst) oraz przyszłościowe automatyczne
                         tłumaczenie na wiele języków (z języka na język)

                         Jens Fischler, 3Q GmbH

11:35                Anwendung von Social Media und neuesten Technologien
                         im Marketing

                         Zastosowanie mediów społecznościowych i nowoczesnych
                         technologii w marketingu

                         Kacper Skoczylas, Digital Marketing School /
                         Czwartki Social Media w Szczecinie

12:00                Kaffeepause / przerwa kawowa

12:20                Potential von Virtual Reality in der Tourismusbranche
                         Potencjał wirtualnej rzeczywistości w branży turystycznej
                         Stefan Opitz, VR-EASY GmbH

12:40                Vermarktung touristischer Attraktionen der Gemeinde
                         Dzwinów mit Hilfe der innovativen mobilen App
                         "Dziwnów 4 Fun"

                         Promocja walorów turystycznych gminy Dzwinów
                         z wykorzystaniem innowacyjnej aplikacji mobilnej
                         "Dziwnów 4 Fun"

                         Daniel Czapiewski, STETTINER ID & Story

13:00                Künstliche Intelligenz: Die Zukunft der Fachübersetzung
                         im grenzüberschreitenden Tourismus

                         Sztuczna inteligencja: Przyszłość profesjonalnego
                         tłumaczenia w turystyce transgranicznej

                         Alexander Gigga, Iengoo GmbH


13:20                Mittagspause / przerwa obiadowa

14:00                Deutsch-Polnische Kooperationsbörse
                         Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna

16:00                Ende der Veranstaltung
                         Zakończenie spotkania

Bilateral Talks

 • Participants82
 • Meetings Requested67
 • Meetings Accepted43

Participants

Profile views

 • Before Event2069
 • After Event84720

Organizers

 • Logo_IHK_Ostbrandenburg.jpg
 • logo_cptt_1.jpg
 • logo.jpg
 • logo_ce_de_rvb_hr.jpg
 • EEN_Logo_BB.jpg
 • SIBB_Lookout.jpg
 • BPWT_Logo_de_positiv.GIF

Location